Mycie i dezynfekcja w obiegu zamkniętym

Branża mięsna

 

Mycie w obiegu zamkniętym CIP (ang. Cleaning In Place) stosowane jest do mycia całkowicie zamkniętych linii produkcyjnych. Przebieg procesu mycia sterowany jest automatycznie z tablicy sterowniczej. Obecnie są dwa typy mycia w systemie CIP: nowo przyrządzony roztwór wprowadzany jest do mytego urządzenia w celu przeprowadzenia procesu mycia, a następnie jest odprowadzany do kanału lub roztwór myjący jest przyrządzony w tanku i cyrkuluje w obiegu zamkniętym pomiędzy mytymi elementami linii a tankiem.

InvestaChem do tego mycia w obiegach zamkniętych proponuje Ixomir, Mulomir I, Polisamir CIP 50, Polisamir I i Polisamir CIP.

Kwaśny preparat dezynfekujący oparty na kwasie nadoctowym i nadtlenku wodoru

 • Działa skutecznie w niskim stężeniu i temperaturze.

 • Wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, sporobójcze, drożdżakobójcze oraz biobójczy wobec bakteriofagów.

 • Rozkłada się do substancji neutralnych chemicznie ulegając całkowitej biodegradacji.

 • Zawartość kwasu nadoctowego 10%.

 • Czas kontaktu 5-30 minut.

 • Temperatura 5-60°C.

Zastosowanie

Kwaśna dezynfekcja powierzchni, urządzeń produkcyjnych. Dezynfekcja instalacji, obiegów zamkniętych CIP Dezynfekcja rurociągów, zbiorników mających kontakt z żywnością. Dezynfekcja urządzeń, powierzchni w obszarze weterynaryjnym Dezynfekcja powierzchni ze stali nierdzewnej, ceramicznych i tworzyw sztucznych.

Dozowanie

Stężenie 0,3%–2%

Opakowanie

20 kg

MULOMIR I

Alkaliczny niepieniący się preparat myjąco-dezynfekujący

 • Rozpuszcza i dysperguje silne zabrudzenia białkowo-tłuszczowe

 • Działa bakteriobójczo i grzybobójczo

 • Nadaje się do dozowania automatycznego oraz do mycia ręcznego

 • Skuteczny w przypadku twardej i miękkiej wody

 • Czas kontaktu 5-30 minut

 • Temperatura 20-60°C

Zastosowanie

Przeznaczony jest do usuwania zanieczyszczeń białkowych i tłuszczowych w cysternach, autocysternach, obiegach zamkniętych – mycie typu CIP, myjkach pojemników w zakładach przetwórstwa spożywczego po uprzednim usunięciu mechanicznym pozostałości stałych. Jest środkiem nie pianowym, dobrze usuwającym pozostałości po transporcie i przechowywaniu produktów białkowych i tłuszczowych w myciu mechanicznym takim jak np. myjki pojemników.

Dozowanie

Stężenie 0,5% – 2%

Opakowanie

23 kg, 230 kg, 1150 kg

Polisamir CIP 50

Preparat kwaśny do mycia i odkamieniania, niepianowy

 • Środek na bazie kwasu azotowego, przeznaczony do mycia w zakładach przemysłu rolno –spożywczego.

 • Mycie typu CIP.

 • Przeznaczony jest do usuwania zanieczyszczeń mineralnych, kamienia wodnego i rdzawych nalotów w cysternach, autocysternach.

 • Czas kontaktu 5-30 minut.

 • Temperatura 20 - 60°C.

Zastosowanie

Przeznaczony jest do usuwania zanieczyszczeń mineralnych, kamienia wodnego i rdzawych nalotów w cysternach, autocysternach, obiegach zamkniętych- mycie typu CIP, myjkach pojemników w zakładach przetwórstwa spożywczego po uprzednim usunięciu mechanicznym pozostałości stałych z mytych obiektów. Jest środkiem nie pianowym dobrze usuwającym osady mineralne nanoszone przez wodę używaną w zakładzie na myte powierzchnie i urządzenia myjące.

Dozowanie

Stężenie 0,5%-3,0%

Opakowanie

6 kg, 25 kg

Polisamir I

Kwaśny niepieniący się preparat myjąco na bazie kwasu azotowego i kwasu fosforowego.

 • Przeznaczony do mycia w zakładach przemysłu rolno-spożywczego.

 • Mycie niepianowe kwaśne cymbrów, pojemników.

 • Do usuwania zanieczyszczeń mineralnych, kamienia wodnego i rdzawych nalotów.

 • Do powierzchni ze stali nierdzewnej, z tworzyw sztucznych, materiałów ceramicznych.

 • Czas kontaktu 5-30 minut.

 • Temperatura 20 - 60°C.

Zastosowanie

Przeznaczony jest do usuwania zanieczyszczeń mineralnych, kamienia wodnego i rdzawych nalotów w cysternach, autocysternach, obiegach zamkniętych- mycie typu CIP, myjkach pojemników w zakładach przetwórstwa spożywczego po uprzednim usunięciu mechanicznym pozostałości stałych z mytych obiektów. Jest środkiem niepianowym dobrze usuwającym osady mineralne nanoszone przez wodę używaną w zakładzie na myte powierzchnie i urządzenia myjące.

Dozowanie

Stężenie 0,5% – 3%

Opakowanie

23 kg

Polisamir CIP

Kwaśny niepieniący się preparat myjąco-odkamieniający

 • Rozpuszcza osady mineralne, kamień kotłowy oraz mleczny.

 • Nie niszczy urządzeń oraz elementów uszczelniających i węży.

 • Nadaje się do dozowania automatycznego oraz do mycia ręcznego.

 • Skuteczny w przypadku twardej i miękkiej wody.

 • Czas kontaktu 5-30 minut.

 • Temperatura 20 - 60°C.

Zastosowanie

Przeznaczony jest do usuwania zanieczyszczeń mineralnych, kamienia wodnego i rdzawych nalotów w cysternach, autocysternach, obiegach zamkniętych- mycie typu CIP, myjkach pojemników w zakładach przetwórstwa spożywczego po uprzednim usunięciu mechanicznym pozostałości stałych z mytych obiektów. Jest środkiem nie pianowym dobrze usuwającym osady mineralne nanoszone przez wodę używaną w zakładzie na myte powierzchnie i urządzenia myjące.

Dozowanie

Stężenie 0,5% – 3,0%

Opakowanie

23 kg

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z naszym działem handlowym. Nasz dział handlowy sprawnie przeprowadzi Cię przez wybraną ofertę oraz dobierze rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb.