POLISAMIR CIP Kwaśny niepieniący preparat

Kwaśny niepieniący się preparat myjąco-odkamieniający

  • Rozpuszcza osady mineralne, kamień kotłowy oraz mleczny

  • Nie niszczy urządzeń oraz elementów uszczelniających i węży

  • Nadaje się do dozowania automatycznego oraz do mycia ręcznego

  • Skuteczny w przypadku twardej i miękkiej wody

  • Czas kontaktu 5-30 minut

  • Temperatura 20 - 60°C

Zastosowanie

Przeznaczony jest do usuwania zanieczyszczeń mineralnych, kamienia wodnego i rdzawych nalotów w cysternach, autocysternach, obiegach zamkniętych- mycie typu CIP, myjkach pojemników w zakładach przetwórstwa spożywczego po uprzednim usunięciu mechanicznym pozostałości stałych z mytych obiektów. Jest środkiem nie pianowym dobrze usuwającym osady mineralne nanoszone przez wodę używaną w zakładzie na myte powierzchnie i urządzenia myjące.

Dozowanie

Stężenie 0,5% – 3,0%

Opakowanie

23 kg