MULOMIR I Alkaliczny niepianowy preparat

Alkaliczny niepieniący się preparat myjąco-dezynfekujący z aktywnym chlorem

  • Rozpuszcza i dysperguje silne zabrudzenia białkowo-tłuszczowe

  • Działa bakteriobójczo i grzybobójczo

  • Nadaje się do dozowania automatycznego oraz do mycia ręcznego

  • Skuteczny w przypadku twardej i miękkiej wody

  • Czas kontaktu 5-30 minut

  • Temperatura 20-60°C

Zastosowanie

Przeznaczony jest do usuwania zanieczyszczeń białkowych i tłuszczowych w cysternach, autocysternach, obiegach zamkniętych – mycie typu CIP, myjkach pojemników w zakładach przetwórstwa spożywczego po uprzednim usunięciu mechanicznym pozostałości stałych. Jest środkiem nie pianowym, dobrze usuwającym pozostałości po transporcie i przechowywaniu produktów białkowych i tłuszczowych w myciu mechanicznym takim jak np. myjki pojemników.

Dozowanie

Stężenie 0,5% – 2%

Opakowanie

23 kg, 230 kg, 1150 kg