Fermy drobiu

Mycie i dezynfekcja ferm drobiu

Osiągnięcie wysokich wyników produkcyjnych w fermach drobiu jest związane z zachowaniem odpowiednio wysokiego poziomu higieny. Współcześnie zwraca się dużą uwagę na prawidłowe przeprowadzenie zabiegów higienicznych i dezynfekcyjnych w budynkach inwentarskich, biorąc pod uwagę dobrostan zwierząt oraz efekty ekonomiczne. Metodę dezynfekcyjną dobieramy do warunków panujących w pomieszczeniu spośród następujących: zamgławianie, opryski, zadymianie, fumigacja. Istotną kwestią jest dobór odpowiedniego środka dezynfekcyjnego, który powinien posiadać odpowiedni atest.

Na fermach dbamy o zdrowie i spokojny chów ponad 35 mln brojlerów i 500 tys. indyków rocznie. Nasze środki, procedury mycia i dezynfekcji to zbiór wieloletnich praktycznych doświadczeń zebranych w jednym miejscu w InvestaChem.

Mycie i dezynfekcja linii pojenia

Usuwanie złogów zalegających w rurach wodociągowych i przewodach doprowadzających do poideł takich jak kamień wodny, glony, grzyby, bakterie, które wpływają na pogorszenie jakości wody. W celu przywrócenia właściwego stanu higienicznego sieci wodociągowej i poideł na fermie należy w odpowiednich terminach przeprowadzić ich mycie i dezynfekcję.

Mycie ścian, posadzek, wyposażenia

Usunięcie obornika, usunięcie resztek paszy z karmideł, silosów i zbiorników, aby nie zbrylała się i nie pleśniała, zalegając. Po dokładnym oczyszczeniu kurnika można przystąpić do mycia z zastosowaniem środków myjąco-dezynfekujących. Jest to ważne, ponieważ pozwala usunąć nawet 80% patogenów (grzyby, bakterie, wirusy i inne zanieczyszczenia). Wszystkie ruchome części np. automaty paszowe, linie paszowe należy zdemontować i czyścić oddzielnie. Należy nakładać roztwór myjący (pianę) od dołu do góry i od tyłu do przodu ku wyjściu. Mycie nie może ograniczać się jedynie do sufitu, posadzi i ścian. Bardzo dokładnie należy pokryć pianą karmidła, poidła, podajniki paszy oraz linie pojenia. Zabiegiem mycia należy również objąć:  wloty powierza, kominy wentylacyjne, osłonięte elementy konstrukcji dachowej oraz wiązki kabli. Następnie spłukać czystą wodą pod ciśnieniem. Nie należy dopuścić do wyschnięcia mytych powierzchni przed spłukaniem.

Dezynfekcja mokra

Przy tej metodzie, konieczne jest doprowadzenie powierzchni po myciu do stanu suchego. Należy bezwzględnie przestrzegać właściwego roztworu roboczego oraz zużycia na jednostkę powierzchni, a także prawidłowej kolejności zraszania (od wnętrza budynku ku wyjściu i do góry do dołu – najpierw sufit a następnie posadzka). Należy pamiętać również o konieczności dezynfekcji kanałów wentylacyjnych itp.

Dezynfekcja, zamgławianie

Po zaścieleniu kurnika oraz zainstalowaniu wymontowanych wcześniej urządzeń ruchomych należy zamknąć budynek i zamgławiać preparatem MIROVIR w ilości 1 do 2 litrów na 1000 mkubatury obiektu przy użyciu zamgławiaczy termicznych. W celu osiągnięcia lepszej chmury/mgły i wyższej skuteczności zamgławiania  zalecane jest użycie dodatku wspomagającego zamgławianie tj. preparatu NOŚNIK FOOG.

Dezynfekcja placów, dróg

Drogi i place należy dezynfekować metodą oprysku preparatem MIROVIR (preparat na bazie aldehydu) w stężeniu 1%, jeżeli temperatura powietrza jest powyżej 10oC lub preparatem IXOMIR (preparat na bazie kwasu nadoctowego) w stężeniu 1%-2%, gdy temperatura powietrza wynosi poniżej 10oC.

Higiena osobista i obuwia

Osoby pracujące na fermach drobiu zobowiązane są do przestrzegania odpowiedniej higieny osobistej. W celu ograniczenia ryzyka chorobotwórczego, należy pamiętać o myciu rąk przed wejściem do budynków inwentarskich z zastosowaniem odpowiedniego preparatu. Dodatkowym zabezpieczeniem jest dezynfekcja dłoni. Zaleca się stosowanie do użycia preparatu Mostamir Soft .  Natomiast to ręcznego mycia naczyń kuchennych, stołowych, szklanych, metalowych i emaliowanych proponujemy zastosowanie neutralnego preparatu MIRUŚ. Niezbędne jest również odpowiednie zabezpieczenie obuwia, z wykorzystaniem m.in.: brodzików dezynfekcyjnych. Preparatem, który ma zastosowanie do mycia podłóg jest MIRFLOOR, stosowany w stężeniu 100 ml – 150 ml na 10 l wody.

CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Dowodem skuteczności naszych starań w zakresie jakości jest przyznanie firmie Certyfikatów

RODZINNA FIRMA

Bardzo ważne są dla nas prawdziwie rodzinne wartości. Otwartość, komunikacja i szczerość

CE Zgodność produktów z dyrektywą EU

Polityka jakości odgrywa wiodącą rolę w działaniach oraz strategii rozwoju firmy INVESTA CHEM

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z naszym działem handlowym. Nasz dział handlowy sprawnie przeprowadzi Cię przez wybraną ofertę oraz dobierze rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb.