POLISAMIR CIP 50 Preparat kwaśny niepianowy

Preparat kwaśny, niepianowy, do mycia i odkamieniania

  • Środek na bazie kwasu azotowego, przeznaczony do mycia w zakładach przemysłu rolno–spożywczego

  • Mycie typu CIP

  • Przeznaczony jest do usuwania zanieczyszczeń mineralnych, kamienia wodnego i rdzawych nalotów w cysternach, autocysternach

  • Czas kontaktu 5-30 minut

  • Temperatura 20 - 60°C

Zastosowanie

Przeznaczony jest do usuwania zanieczyszczeń mineralnych, kamienia wodnego i rdzawych nalotów w cysternach, autocysternach, obiegach zamkniętych- mycie typu CIP, myjkach pojemników w zakładach przetwórstwa spożywczego po uprzednim usunięciu mechanicznym pozostałości stałych z mytych obiektów. Jest środkiem nie pianowym dobrze usuwającym osady mineralne nanoszone przez wodę używaną w zakładzie na myte powierzchnie i urządzenia myjące.

Dozowanie

Stężenie 0,5%-3,0%

Opakowanie

6 kg, 25 kg