Komory lęgowe

Wylęgarnie

 

Właściwa higiena i dezynfekcja na tym etapie hodowli drobiu jest bardzo ważna. Bakterie znajdujące się na powierzchni jaj wylęgowych mogą potencjalnie przedostać się do skorupy przez pory lub ubytki strukturalne i w ten sposób zanieczyścić wnętrze jaj. Może to skutkować zakażeniem rozwijającego się zarodka, co może prowadzić nawet do śmierci.

Do mycia komór lęgowych szczególnie polecamy Ixomir i Mirodez

Kwaśny preparat dezynfekujący oparty na kwasie nadoctowym i nadtlenku wodoru

  • Działa skutecznie w niskim stężeniu i temperaturze

  • Wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, sporobójcze, drożdżakobójcze oraz biobójczy wobec bakteriofagów

  • Rozkłada się do substancji neutralnych chemicznie ulegając całkowitej biodegradacji

  • Zawartość kwasu nadoctowego 10%

  • Czas kontaktu 5-30 minut

  • Temperatura 5-60°C

Zastosowanie

Kwaśna dezynfekcja powierzchni, urządzeń produkcyjnych. Dezynfekcja instalacji, obiegów zamkniętych CIP Dezynfekcja rurociągów, zbiorników mających kontakt z żywnością. Dezynfekcja urządzeń, powierzchni w obszarze weterynaryjnym Dezynfekcja powierzchni ze stali nierdzewnej, ceramicznych i tworzyw sztucznych.

Dozowanie

Stężenie 0,3%-2%

Opakowanie

20 kg

Preparat biobójczy na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczonym do mycia i dezynfekcji

  • Do mycia i dezynfekcji urządzeń, powierzchni, mających i nie mających kontakt z żywnością w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego

  • Ma działanie bakteriobójcze i grzybobójcze

  • Czas kontaktu minimum 15 minut

  • Temperatura 20-45°C

Zastosowanie

Mycie i dezynfekcja urządzeń i powierzchni produkcyjnych metodą pianową Mycie i dezynfekcja urządzeń i powierzchni produkcyjnych metodą ręczną. Mycie i dezynfekcja powierzchni produkcyjnych wykonanych z metali kolorowych i plastiku.

Dozowanie

Stężenie 2,0% – 5,0%

Opakowanie

20 kg

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z naszym działem handlowym. Nasz dział handlowy sprawnie przeprowadzi Cię przez wybraną ofertę oraz dobierze rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb.