Mycie i dezynfekcja urządzeń udojowych

Fermy bydła

 

Nawet niewielka ilość mleka pozostawiona w jakimkolwiek urządzeniu prowadzi do gromadzenia się osadów oraz namnażania bakterii, które powodują spadek jakości mleka. Mycie instalacji udojowej powinno odbywać się w temperaturze 60-70°C z użyciem środków chemicznych. Dezynfekcja przeprowadzona przy pomocy odpowiedniej jakości preparatów usuwa nie tylko wszystkie pozostałości mleka, ale przede wszystkim bakterie i osady mleczne: osad z tłuszczu i białka, osad mineralny.

Mycie instalacji udojowej powinno odbywać się w temperaturze 60-70°C z użyciem  najwyższej jakości środków chemicznych. Polecamy: Mulomir I, CID MIR PA.

MULOMIR I

Płynny, alkaliczny, niepianowy środek na bazie wodorotlenku sodu i aktywnego chloru

  • Do usuwania metodą pianową zanieczyszczeń białkowych i tłuszczowych ze wszystkich maszyn

  • Wykazujący właściwości dezynfekujące dla mytych powierzchni

  • Przeznaczony do mycia w zakładach przemysłu rolno – spożywczego

  • Nadaje się do mycia powierzchni ze stali nierdzewnej, z tworzyw sztucznych, materiałów ceramicznych

  • Czas kontaktu 5-30 minut

  • Temperatura 20-60°C

Zastosowanie

Przeznaczony jest do usuwania zanieczyszczeń białkowych i tłuszczowych w cysternach, autocysternach, obiegach zamkniętych – mycie typu CIP, myjkach pojemników w zakładach przetwórstwa spożywczego po uprzednim usunięciu mechanicznym pozostałości stałych. Jest środkiem nie pianowym, dobrze usuwającym pozostałości po transporcie i przechowywaniu produktów białkowych i tłuszczowych w myciu mechanicznym takim jak np. myjki pojemników.

Dozowanie

Stężenie 0,5% – 2%  

Opakowanie

23 kg, 1150 kg

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z naszym działem handlowym. Nasz dział handlowy sprawnie przeprowadzi Cię przez wybraną ofertę oraz dobierze rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb.