Krytyczne Punkty Kontroli (Critical Control Point, CCP) to procesy, miejsca czy operacje, które muszą być pod szczególną kontrolą. Tylko ich stałe monitorowanie pozwala zminimalizować ryzyko wystąpienia zagrożeń lub ograniczyć je do poziomu możliwego do zaakceptowania. Punkty krytyczne na fermie drobiu to m.in. brak bioasekuracji, ludzie czy kontakt z dzikim ptactwem. Skuteczność działań, mających na celu zapobiegać zagrożeniom, zależy przede wszystkim od właściwej identyfikacji CCP.

Najczęściej występujące punkty krytyczne na fermach drobiu

Lista krytycznych punktów kontroli będzie się oczywiście od siebie różniła w poszczególnych hodowlach drobiu, na co wpływ może mieć, chociażby ich lokalizacja. Niemniej jednak wśród tych najczęściej występujących należy wymienić:

 • niewłaściwą bioasekurację lub jej brak,
 • kontakt drobiu z dzikim ptactwem,
 • ludzi,
 • słomę niezabezpieczoną przed dzikim ptactwem,
 • pojazdy wjeżdżające na teren fermy drobiu.

Jasne określenie CCP pozwoli skutecznie zapobiegać wszelkim zagrożeniom lub zmniejszać je do akceptowalnego poziomu.

Zapobieganie zagrożeniom na podstawie krytycznych punktów kontroli

Sama identyfikacja CCP, to dopiero początek. Kiedy masz już jasno określone krytyczne punkty, to na ich podstawie stwórz listę działań, dzięki którym możesz zapobiec zagrożeniom, w tym występowaniu i rozprzestrzenianiu się wirusa ptasiej grypy. Biorąc pod uwagę wymienione wcześniej najpopularniejsze punkty krytyczne na fermach drobiu, możesz wprowadzić środki zapobiegawcze w tym m.in.:

 • maty i śluzy dezynfekcyjne;
 • silnie alkaliczne środki czyszczące oraz środki dezynfekujące o szerokim spektrum działania – znajdziesz takie w InvestaChem;
 • utrzymywanie drobiu w zamknięciu, sprawdzanie, czy ogrodzenia nie są uszkodzone, regularne usuwanie gniazd dzikiego ptactwa;
 • zabezpieczenie paszy czy wody przeznaczonej dla drobiu, tak by nie miały do niej dostępu dziko żyjące ptaki;
 • edukację pracowników;
 • ustalenie jak najmniejszej liczby pracowników i ograniczenie ich przemieszczania się pomiędzy budynkami do minimum;
 • zabezpieczenie fermy przed wtargnięciem niepowołanych osób;
 • wejście na teren hodowli tylko w odzieży ochronnej;
 • odpowiednią dezynfekcję pojazdów wjeżdżających na teren fermy.

Właściwie określone punkty krytyczne na fermie to gwarancja zdrowia drobiu  

Odpowiednia identyfikacja punktów krytycznych pozwala wdrożyć skuteczne działania, a te mają bezpośrednie przełożenie na zdrowie ptaków i ostatecznie na opłacalność hodowli. Pamiętaj jednak, że jest kilka czynników, które wpłyną na skuteczność Twoich działań, w tym m.in. odpowiedni dobór środków myjąco-dezynfekujących, właściwe ich stosowanie, a także współpraca i odpowiednia komunikacja pomiędzy osobami zaangażowanymi w te działania.
I o ile w przypadku doboru i stosowania środków chemicznych pomoże Ci, chociażby InvestaChem, tak o odpowiednią komunikację musisz zadbać sam.

Udzielamy wszelkich informacji w zakresie mycia, dezynfekcji, utrzymania higieny i bioasekuracji. Dobieramy właściwe materiały w zależności od zabrudzeń, powierzchni, pomieszczeń i urządzeń. Napisz do nas, przedstawimy ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.