Rentowność produkcji zwierzęcej zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest zdrowie zwierząt. Profilaktyka weterynaryjna wskazuje, że w dużej mierze zależy ono od sposobu i dokładności przeprowadzania dezynfekcji. Jej rola jest kluczowa, ponieważ eliminuje mikroorganizmy będące przyczyną wielu chorób. Dezynfekować należy zarówno budynki  produkcyjne, jak i śluzy sanitarne, magazyny, wybiegi, rampy, przejścia oraz wszelkie obiekty, w których może się pojawić zagrożenie chorobą zakaźną.

CZYSZCZENIE POWIERZCHNI JAKO KLUCZOWY KROK DEZYNFEKCJI

Profesjonalne czyszczenie pomieszczeń inwentarskich jest kluczowe dla utrzymania zdrowia i dobrostanu zwierząt hodowlanych. Odpowiednia higiena zapewnia czyste środowisko dla zwierząt, jak również zapobiega rozprzestrzenianiu się chorób i infekcji.

Przed rozpoczęciem dezynfekcji  kluczowe jest usunięcie odpadów zwierzęcych. Już samo pełne mycie i czyszczenie znacząco redukuje ilość  bakterii, a prawidłowo wykonan dezynfekcja redukuje tą ilość do poziomu akceptowalnego oraz niszczy wszelkie drobobnoustroje, które mogą przyczynić się w dalszych etapach już przetwórstwa na zdrowie konsumentów. Skuteczność całego procesu dezynfekcji zależy w dużej mierze od dokładności usunięcia odpadów zwierzęcych i niepożądanych materiałów z pomieszczeń inwentarskich.

CZYSZCZENIE POMIESZCZEŃ INWENTARSKICH

Regularne utrzymanie czystości w fermach drobiu, oborach, chlewach czy innych pomieszczeniach inwentarskich ma ogromne znaczenie nie tylko dla zdrowia zwierząt, ale także dla efektywności produkcji. Brud, wilgoć i zanieczyszczenia sprzyjają rozwojowi wielu chorób, a tym samym strat związanymi z koniecznością leczenia oraz poprawą wydajności zwierząt.

Usuwanie stałych i płynnych odchodów

Pierwszym krokiem w procesie czyszczenia jest usunięcie wszelkich odchodów zwierzęcych, które są idealnym siedliskiem wielu szkodliwych mikroorganizmów, wpływających negatywnie na zdrowie zwierząt. Regularne usuwanie odchodów zapobiega gromadzeniu się bakterii i innych patogenów. Zapewnienie odpowiedniego systemu ich odprowadzania jest kluczowe dla utrzymania suchego i higienicznego środowiska.

Usuwanie resztek paszy

Codzienne usuwanie resztek paszy i karmy z koryt czy podajników, zapobiega gromadzeniu się nieczystości, które przyciągają szkodniki lub owady będące nosicielami chorób.

Opróżnianie i czyszczenie poideł
Poidła, których nie opróżnia się i nie czyści regularnie, gromadzą osady i zanieczyszczenia wpływające na jakość wody. Dostęp do czystej wody  – bez glonów, bakterii  jest kluczowy dla higieny i zdrowia zwierząt.

Usuwanie zużytej  ściółki

Regularne usuwanie i wymiana zużytej ściółki zapewnia czyste, suche i komfortowe środowisko dla zwierząt. Stara ściółka może być źródłem bakterii i grzybów, które często powodują infekcje.

Usuwanie zanieczyszczeń bieżącą wodą

Regularne mycie podłóg i ścian bieżącą wodą pomaga w usuwaniu brudu, kurzu i innych zanieczyszczeń. Niewłaściwa i niedokładna higiena pomieszczeń, np. nieusunięte resztki paszy czy odchody, przyciągają szkodniki, np. gryzonie lub owady.

DEZYNFEKCJA – JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNI ŚRODEK?

Po dokładnym oczyszczeniu pomieszczeń inwentarskich, wykonaniu płukania wstępnego, mycia pianowego oraz płukania po myciu  można przystąpić do dezynfekcji.
Należy użyć odpowiednich środków chemicznych, aby skutecznie wyeliminować wszelkie powstałe patogeny takie jak bakterie, wirusy, grzyby i pasożyty zagrażające zdrowiu zwierząt.

Na rynku istnieje wiele środków dezynfekujących o określonym składzie, przeznaczonych do różnych powierzchni i pomieszczeń, takich jak np. Mulomir Chlor, Ixomir, czy Mirovir.
Wybór odpowiedniego środka dezynfekującego jest niezbędny do skutecznego zwalczania patogenów i zapewnienia bezpieczeństwa zwierząt oraz ludzi pracujących w gospodarstwie.


Przy wyborze środków dezynfekujących zawsze należy uwzględnić rodzaj zwierząt, warunki panujące w pomieszczeniach, dostępność sprzętu oraz skuteczność dezynfekcji w kontekście zwalczania konkretnych patogenów. Ważne, aby stosować środki dezynfekujące zgodnie z zaleceniami producenta oraz zachować środki ostrożności.


SPOSOBY PRZEPROWADZANIA DEZYNFEKCJI

Wybór metody dezynfekcji pomieszczeń inwentarskich zależy od indywidualnych potrzeb i czynników, w tym od rodzaju inwentarza, stopnia zanieczyszczenia oraz wymagań dotyczących bezpieczeństwa.

Na rynku są dostępne preparaty przeznaczone do konkretnych metod dezynfekcji, jak również preparaty do wszechstronnego stosowania – np.  w formie mycia, opryskiwania, pianowania lub zamgławiania. Na wybór określonej metody dezynfekcji wpływa z pewnością konieczność spełnienia określonych standardów sanitarnych.

Po myciu i dezynfekcji warto przeprowadzić kontrolę  jakości, aby upewnić się, że wszystkie patogeny zostały skutecznie wyeliminowane.

Ocenę skuteczności procesu mycia i dezynfekcji można przeprowadzać poprzez:

  • regularną kontrolę wizualną czystości pomieszczeń i urządzeń, która powinna być wykonywana codziennie;
  • zastosowanie metod mikrobiologicznych, takich jak pobieranie i badanie wymazów z powierzchni.

Warto podkreślić, że nawet najlepsze środki dezynfekujące mogą okazać się nieskuteczne, w zetknięciu z materiałem organicznym, takim jak odchody, resztki paszy, stara ściółka, wydzieliny, kurz, czy inny rodzaj zanieczyszczeń.  W brudnym pomieszczeniu dezynfekcja po prostu nie zadziała.

Dlatego podstawą jest właściwe czyszczenie i mycie wszelkich powierzchni inwentarskich, a  w dalszej kolejności dezynfekcja.

Udzielamy wszelkich informacji w zakresie mycia, dezynfekcji, utrzymania higieny i bioasekuracji. Dobieramy właściwe materiały w zależności od zabrudzeń, powierzchni, pomieszczeń i urządzeń. Napisz do nas, przedstawimy ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.