POLISAMIR Pianowy kwaśny preparat

Pianowy kwaśny preparat

  • Do czyszczenia powierzchni ze stali kwasoodpornej i aluminium

  • Stosowany do czyszczenia maszyn, urządzeń oraz posadzek i ścian ceramicznych z osadów mineralnych i rdzy

  • Do usuwania zanieczyszczeń mineralnych, kamienia wodnego i rdzawych nalotów

  • Czas kontaktu 15 minut

  • Temperatura 20 - 45°C

Zastosowanie

Przeznaczony jest do usuwania zanieczyszczeń mineralnych, kamienia wodnego i rdzawych nalotów ze wszystkich maszyn, urządzeń produkcyjnych, wózków transportowych, ścian i posadzek w zakładach przetwórstwa spożywczego po uprzednim usunięciu mechanicznym pozostałości stałych. Jest środkiem pianowym, dobrze usuwającym osady mineralne nanoszone przez wodę używaną w zakładzie na myte powierzchnie i urządzenia myjące.

Dozowanie

Stężenie od 1%–5%

Opakowanie

20 kg