POLISAMIR I Kwaśny niepieniący preparat

Kwaśny niepieniący się preparat myjąco na bazie kwasu azotowego i kwasu fosforowego

  • Przeznaczony do mycia w zakładach przemysłu rolno-spożywczego

  • Mycie niepianowe kwaśne cymbrów, pojemników

  • Do usuwania zanieczyszczeń mineralnych, kamienia wodnego i rdzawych nalotów

  • Do powierzchni ze stali nierdzewnej, z tworzyw sztucznych, materiałów ceramicznych

  • Czas kontaktu 5-30 minut

  • Temperatura 20 - 60°C

Zastosowanie

Przeznaczony jest do usuwania zanieczyszczeń mineralnych, kamienia wodnego i rdzawych nalotów w cysternach, autocysternach, obiegach zamkniętych- mycie typu CIP, myjkach pojemników w zakładach przetwórstwa spożywczego po uprzednim usunięciu mechanicznym pozostałości stałych z mytych obiektów. Jest środkiem niepianowym dobrze usuwającym osady mineralne nanoszone przez wodę używaną w zakładzie na myte powierzchnie i urządzenia myjące.

Dozowanie

Stężenie 0,5% – 3%

Opakowanie

23 kg